Srila B. S. Govinda Dev-Goswami Maharaj remembrance festival 16th April 2019

Srila B. S. Govinda Dev-Goswami Maharaj remembrance festival 16th April 2019

Noon Puja and Guru Puja on 16th April 2019 at the Bhakti Yoga Institute honoring Srila Govinda Maharaj Disappearance Day

Read more…

Author: Bhakti Connect